website builder for DJ

De nieuwsbrief van januari 2017 is uitgekomen en terug te vinden op volgende locatie :

Nieuwsbrieven

Hier kan u ook  alle nieuwsbrieven terug vinden van 2016.

nieuwjaarsreceptie2017

Voor onze leden die hun lidmaatschap nog niet verlengd hebben , volgende oproep .

 

Waarde vriend,

Bij nazicht van onze administratie ontdekken we dat een aantal leden van onze vereniging het lidgeld voor 2017 nog niet hebben betaald. Met deze is er een probleem met de juiste verwerking van gegevens en het doorspelen van de berichtgeving.

Mogelijks is dit een vergetelheid, of u wenst misschien niet langer lid te blijven en vergat dit te melden?

In het eerste geval kan u dit nog snel recht zetten door vlug, vlug, vlug, het bedrag van 30 euro te storten op de rekening van uw afdeling;
Sint-Ambrosius Sinaai en O BE19 7512 0490 0012 .
Gelieve in het vak ‘mededeling’ “lidgeld 2017 en het aantal volken” te noteren.

Oh, ja, nog vergeten te melden dat de bijleden slechts €  10 betalen en de Nederlandse collega’s betalen  € 35.

Indien u niet langer lid wenst te blijven dan horen we dit ook graag van u. We respecteren die beslissing en zullen u dan van de ledenlijst verwijderen.

Indien u de betaling te laat uitvoert is de kans zeer groot dat je het eerste nummer van het maandblad niet ontvangt.

 

Met vriendelijke groeten,

Uw voorzitter, Marcel Van Damme